Policy för integritet

Information om vår Integritetspolicy

Integritetspolicy – Helsingborg Studentflak värnar om din personliga integritet. Denna dataskyddspolicy och integritetspolicy förklarar hur vi på Helsingborg Studentflak samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritetspolicy och dataskyddspolicyn genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på hej@hbgstudentflak.se

Genom att besöka vår hemsida och boka våra produkter, accepterar du vår dataskyddspolicy/integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Helsingborg Studentflak använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig. Det är viktigt att du läser och förstår vår dataskyddspolicy/integritetspolicy innan du använder våra tjänster.

För att kunna erbjuda dig våra produkter, samt våra betalningsalternativ, behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

Vilken information samlar vi in?

Information som du ger till oss. Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du bekräftar en bokning på en vår webbsida, kontaktar oss när du använder vårt kontaktformulär eller någon chattar med oss. Detta kan vara:

Person- och kontaktinformation – namn, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.

Historisk information – dina bokningar och elektronisk kommunikation

Information om hur du interagerar med Helsingborg Studentflak – hur du använder våra tjänster, inklusive svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten, såväl som leveransnotiser när vi kontaktar dig.

Enhetsinformation – t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning.

Geografisk information – din geografiska placering.

Informationen du ger oss, såväl som information om varorna/tjänsterna är generellt sett nödvändig för att utföra service med att leverera produkten du har bokat, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften, såsom beskrivet nedan.

Vad gör vi med din information?

Tillhandahåller, utför och förbättrar våra tjänster. All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra Sunread’s tjänster.

Kommunicera med dig. Helsingborg Studentflak kan också komma att använda din data för att kommunicera relevant information gällande användande av liknande tjänster och för att utföra kundnöjdhetsundersökningar gällande våra tjänster (t.ex. efter att du har kontaktat Helsingborg Studentflak) via elektroniska kommunikationskanaler och via telefon. Om du inte vill motta sådan kommunikation, är du välkommen att maila  till hej@hbgstudentflak.se

Vilka kan vi komma att dela din information till?

Vi kan komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter, enligt följande. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter.

Myndigheter. Helsingborg Studentflak kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket. åklagarmyndighet eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag på deras begäran

Övriga. Logistik- och transportföretag vilka levererar utrustning och materiel

Vad vi INTE kommer att göra med din data. Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla din data inom EU/EES. Datan kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES av annan leverantör eller underleverantör. Då Helsingborg Studentflak är fast beslutet att alltid skydda din data, kommer Helsingborg Studentflak att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar försäljningstransaktioner i 7 år som är den data vi måste spara information enligt bokföringslagen, dvs verifikationer för försäljning av våra tjänster.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

Rätt att få tillgång till din data. Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig. Kopian är gratis att begära och du kontaktar oss lättast på hej@hbgstudentflak.se eller på telefon 042-4530830.

Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.

Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas skyldigheter, som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Vad vi då gör är att blockera den datan som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

Hur är det med cookies och liknande tekniker?

Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att leverera en skräddarsydd och ”smoooth” onlineupplevelse. För mer information om hur Helsingborg Studentflak använder cookies och liknande, se vår cookie statement.

Kontakta oss

Helsingborg Studentflak bifirma till Sunread Sweden AB, Brogatan 9, 252 66 Helsingborg, telefon 043-4530830 eller e-post hej@hbgstudentflak.se

Helsingborg Studentflak har ett dataskyddsombud eftersom vi tar dataskydd på allvar- Vår kundtjänst är en förlängd arm åt dataskyddsombudet och tar mer än gärna emot dina frågor kring dataskydd och personuppgifter. Du kan alltid nå Helsingborg Studentflak kundtjänst på hej@hbgstudentflak.se

Helsingborg Studentflak är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan. Helsingborg Studentflak följer svensk dataskyddslagstiftning.

—-

Dataskyddspolicyn/integritetspolicy uppdaterades senast 27.08.2020.

Ta mig tillbaka till startsidan